VEJLEDENDE SEJLADSBESTEMMELSER

Retningslinjer ved afholdelse af ranglistestævne for ECD.