top of page

Medlemskab

Kontingentet følger kalenderåret, og betales hvert år inden 1. april.

 

Som medlem får du adgang til:

 

- At deltage i ranglistestævner i Danmark. For at kunne figurere på ranglisten skal man være medlem af ECD. Er du ikke det, vil resultatet være DNS på ranglisten indtil medlemskabet betales.

- At deltage i nationale og internationale stævner.

- Desuden arrangeres der løbende forskellige træningssamlinger og fællesture.

 

For at kunne deltage i nationale mesterskaber og ranglistestævner må kontingent være betalt rettidigt.​​

Internationale mesterskaber 

Pladserne til de internationale mesterskaber vil blive fordelt efter ranglisten. 

 

Aldersgrænsen for VM: Ingen​

Aldersgrænsen for JEM: Til og med det år du fylder 19.

Aldersgrænsen for JNOM: Til og med det år du fylder 18.

Antal deltagere fra Danmark:

VM maks. 15 piger og 15 drenge.

JEM maks. 15 piger og 15 drenge.

JNOM maks. 20 piger og 20 drenge.​

bottom of page