top of page

PERSONLIG SEJLNUMMER

Regler for personlige sejlnumre

ECD’s bestyrelse fastsætter regler for og forestår alle forhold omkring tildelingen af personlige sejlnumre. (DEN 3 til DEN 99)

Køb af et personligt sejlnummer er forbeholdt medlemmer af ECD. 

Såfremt du er interesseret i at have et ledigt 

sejlnummer kan det købes via menuen "webshop". Et personligt sejlnummer koster kr. 200,00.

 

En sejler beholder sit personlige sejlnummer, så længe at sejleren betaler kontingent til ECD.

 

Hvis en sejler stopper med at betaler kontingent, mister sejleren sit personlige sejlnummer det efterfølgende  kontingent år, og nummeret udbydes herefter til salg blandt ECD medlemmer.

Personlige sejlnumre kan ikke handles mellem medlemmer. Personlige sejlnumre kan alene købes via ECD.

Personlige sejlnumre er personlige og kan ikke ”lånes” ud eller overdrages til andre sejlere.

En sejler kan kun have et personligt sejlnummer. Der findes dog 1 undtagelser:

Hvis en sejler der i forvejen har et personligt sejlnummer ønsker at købe et andet, personligt sejlnummer, kan dette kun ske ved at købe et nyt sejlnummer i henhold til reglerne. 

 

Det første nummer vil være inaktivt indtil den efterfølgende sæson, hvor det indgår i puljen af ledige numre.

ECD arkiver en liste på www.europeclass.dk med oversigt over alle personlige sejlnumre. De allokerede sejlnumre, med tilknyttede sejlere fremgår af denne liste. Denne liste fungere som dokumentation for betalt personligt sejlnummer i den aktuelle sæson. 


Opdateret 18. juni 2024:
Den aktuelle liste kan hentes her:

 

bottom of page