PERSONLIG SEJLNUMMER

Regler for personlige sejlnumre

 

ECD’s bestyrelse fastsætter regler for og forestår alle forhold omkring tildelingen af personlige sejlnumre. (DEN 3 til DEN 99)

 

Personlige sejlnumre er personlige og kan ikke ”lånes” ud eller overdrages til andre sejlere.

 

Sejlnumrene DEN 3 til DEN 99 tildeles for en sæson ad gangen, forudsat rettidig indbetalt afgift herfor. 

 

Den der i en sæson har et personligt sejlnummer, har ret til at forny dette for den kommende sæson, i perioden 01.01 til 31.01. 

 

Fra 01.02 til 28.02 kan ledige numre købes af alle medlemmer. I tilfælde af at flere ønsker samme personligt sejlnummer, er det den seneste rangliste placering, der bestemmer, hvem der har første ret. (Rangliste = årsranglisten = den samlede senior og junior rangliste udarbejdet over seneste kalenderårs 4 ranglistestævner)

Efter den 01.03 kan alle frit købe ledige personlige sejlnumre.

En sejler kan kun have et personligt sejlnummer. Der findes dog 1 undtagelser:

 

Hvis en sejler der i forvejen har et personligt sejlnummer ønsker at købe et andet, typisk lavere, personligt sejlnummer, kan dette kun ske hvis sejleren i januar har købt/forlænget sit oprindelige personlige sejlnummer og efterfølgende i perioden 01.02 til 28.02. køber et nyt sejlnummer i henhold til reglerne. Sejleren vil i 

dette tilfælde ikke blive godtgjort betalingen for det første nummer. Det første nummer vil være inaktivt indtil den efterfølgende sæson, hvor det indgår i puljen af ledige numre.

 

ECD udsteder nummercertifikat på personlige numre til sejlerne som dokumentation for at sejleren har ret til at bruge det personlige sejlnummer.

 

Køb af et personligt sejlnummer er forbeholdt medlemmer af ECD. 

En ajourført liste over personlige sejlnumre søges opretholdt på hjemmesiden. Såfremt du er interesseret i at have et ledigt 

sejlnummer kan det købes via menuen indmeldelse. Afgiften for et personligt sejlnummer er 200 kr. for en sæson.

Kontakt venligst kassereren for at sikre at det ønskede sejlnummer er ledigt

Peter Mogensen

5376 4994

Peter-mogensen@outlook.dk

Ledige personlige sejlnumre

 

DEN 4

DEN 9

DEN 12

DEN 13

DEN 14

DEN 15

DEN 16

DEN 17

DEN 18

DEN 19

DEN 23

DEN 24

DEN 25

DEN 26

DEN 28

DEN 29

DEN 30

DEN 31

DEN 32

DEN 33

DEN 34

DEN 35

DEN 36

DEN 37

DEN 38

DEN 39

DEN 40

DEN 41

DEN 42

DEN 43

DEN 44

DEN 45

DEN 46

DEN 47

DEN 48

DEN 49

DEN 50

DEN 51

DEN 52

DEN 53

DEN 54

DEN 55

DEN 56

DEN 57

DEN 58

DEN 59

DEN 60

DEN 61

DEN 62

DEN 63

DEN 64

DEN 65

DEN 67

DEN 68

DEN 69

DEN 70

DEN 71

DEN 72

DEN 73

DEN 74

DEN 75

DEN 76

DEN 78

DEN 79

DEN 80

DEN 81

DEN 82

DEN 83

DEN 84

DEN 85

DEN 87

DEN 88

DEN 89

DEN 90

DEN 91

DEN 93

DEN 94

DEN 96

DEN 97

DEN 98