top of page

DS Hold 2014

GREAT SALORS - GREAT CLUBS Så er vi endelig klar til at offentliggøre Dansk Sejlunions hold for 2014. Det er med glæde at vi endnu engang kan lægge holdlister frem med rigtig mange sejlere som KAN OG VIL og vi ser frem til i 2014, sammen med jer at gennemføre en lang række gode træningsaktiviteter og konkurrencer. Holdlisterne er nu endelige, men dog ikke mere, end at justeringer selvfølgelig vil foregå hen ad vejen.... Når du er sejler på hold, så er vi i SAMARBEJDE om din/jeres sportslige og personlige udvikling. Derfor er det vigtigt, at du prioriterer at deltage i de aktiviteter, vi laver sammen med klasseorganisationerne, med Talentcentrene og med Kraftcentrene. Se Dansk Sejlunions hjemmeside eller på denne facebook side for at følge med i aktiviteterne. Det er også vigtigt, at du deltager i de tilbud, Dansk Sejlunion i øvrigt giver dig. Her er træneruddannelsen et meget vigigt element. Sørg derfor for, at du prioriterer det og får dig tilmeldt i det næste træneruddannelsesniveau som ligger foran dig. Se Dansk Sejlunions hjemmeside eller kontakt mig angående træneruddannelse. Til lykke med holdindplaceringerne - Jan Christiansen

3 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Opdatering af Europeclass klasseregler

Danmark har, på tre følgende IECU generalforsamlinger fremlagt forslag om at lovliggøre brugen af elektronisk kompas i klassen. På generalforsamlingen under Verdensmesterskabet i Vallensbæk 2023, blev

bottom of page