DS Hold 2014

GREAT SALORS - GREAT CLUBS Så er vi endelig klar til at offentliggøre Dansk Sejlunions hold for 2014. Det er med glæde at vi endnu engang kan lægge holdlister frem med rigtig mange sejlere som KAN OG VIL og vi ser frem til i 2014, sammen med jer at gennemføre en lang række gode træningsaktiviteter og konkurrencer. Holdlisterne er nu endelige, men dog ikke mere, end at justeringer selvfølgelig vil foregå hen ad vejen.... Når du er sejler på hold, så er vi i SAMARBEJDE om din/jeres sportslige og personlige udvikling. Derfor er det vigtigt, at du prioriterer at deltage i de aktiviteter, vi laver sammen med klasseorganisationerne, med Talentcentrene og med Kraftcentrene. Se Dansk Sejlunions hjemmeside eller på denne facebook side for at følge med i aktiviteterne. Det er også vigtigt, at du deltager i de tilbud, Dansk Sejlunion i øvrigt giver dig. Her er træneruddannelsen et meget vigigt element. Sørg derfor for, at du prioriterer det og får dig tilmeldt i det næste træneruddannelsesniveau som ligger foran dig. Se Dansk Sejlunions hjemmeside eller kontakt mig angående træneruddannelse. Til lykke med holdindplaceringerne - Jan Christiansen

2 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Dagsorden generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag Forslag fra Maria Victoria Bøggild omkring elektronisk kompas. Se vedhæftninger 5. Fastsætte

Opdatering af statutter til rangliste beregning.

Der er dags dato blevet tilføjet følgende til statutterne for rangliste beregning. Dette er for at tilgode se det nylige behov for fleet sejlads grundet COVID-19. 6.10 Sejladser sejlet i Guld- eller S

KATEGORIER

INFORMATION

HJÆLP

FØLG OS

Europe Class Denmark © 2018. Alle rettigheder forbeholdt

TILMELD NYHEDSBREV