Indkaldelse til generalforsamling

31/08/2015

 

 

Afholdes den 19. september kl. 19.30 i Nyborg Sejlklub

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 

7. Valg af 2 sejlerrepræsentanter 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt Forslag kan stiles til bestyrelse@europeclass.dk Bestyrelsen 

Please reload

Seneste Nyheder