top of page

Information om økonomien bagved trænerpakkerne til VM2022

Under forberedelse til sejlernes VM-deltagelse har der været kommenteret på økonomien/egen betalingen af VM trænerpakken.


For at sikre åbenhed i ECD følger her en kort information om hvordan prisen på trænerpakken er skruet sammen.


Trænerpakken koster i år 3.150,00 pr. sejler og er obligatorisk for alle som er forhåndsudtaget til VM.


Der er forhåndsudtaget 24 sejlere. Det er besluttet at have tre trænere med til VM, dette for at sikre bedst mulig support til sejlerne. I praksis betyder det en træner til ni kvinde sejlere, og to trænere til de15 forhåndsudtaget herre sejlere.


I planlægningen af VM er der truffet nogle beslutninger, som påvirker omkostninger:

 • På baggrund af tilbagemelding fra VM 2021 ankommer trænerne én dag tidligere, dvs. dagen før indmåling

 • Der afsættes penge til logi & diæter & transport tilskud

 • Honorar justeres så de er markedskonformt

Sammenligning med VM 2021:


VM 2021 blev afviklet i Råå, Sverige. Prisen var her kr. 4.227,00. I dette var startgebyret kr. 2.244,00, dvs. træner andels var kr. 1.983,00. I Rå deltog:

 • Kvinder: 10

 • Herre: 19

 • Total 29


Differencen mellem 2021 & 2022 er kr. 1.167,00. Årsagen til dette skyldes:

 • Trænerne ankommer én dag tidligere

 • Omkostningerne til afvikling af et VM setup 1.800 km fra DK er et andet end på den anden side af sundet f. eks:

  • Transport omk.

  • RIB leje

 • Antal sejlere er reduceret

 • Justering af træner honorar, og diæter/ophold så det afspejler tilnærmelsesvis markedsvilkår.

Det er bestyrelsen opfattelse at det er stærkt trænerteam som er sat sammen til sejlerne i forbindelse med VM2022:

 • Per Baagø

 • Christian Rindom

 • Michael Hestbæk

Økonomioversigt:

Antal sejlere 24,00

Træner honorar 31.500,00

Træner ophold & diæter 29.400,00

Træner transport tilskud 12.000,00

RIB leje 33.888,00

Coach registrering 1.125,00

T-shirts coach 1.200,00

Omkostninger: 109.113,00

Tilskud budget ECD - 28.000,00

Tilskud DS - 7.000,00

Underskudsgaranti - 8.000,00

Sum til fordeling 66.113,00


Pris pr. sejler 2.754,71

2xT-shirts 400,00

Pris pr. sejler 3.154,71

96 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Opdatering af Europeclass klasseregler

Danmark har, på tre følgende IECU generalforsamlinger fremlagt forslag om at lovliggøre brugen af elektronisk kompas i klassen. På generalforsamlingen under Verdensmesterskabet i Vallensbæk 2023, blev

Comentários


bottom of page