top of page

Ny klassetræner i ECD


Vi har igennem en længere periode haft fornøjelsen at af have Rasmus Damsgaard tilknyttet Europa joller- ne som klassetræner, og han har samtidig været fast tilknyttet kraftcentret i Ålborg, men da det ikke vrim- ler med Europa Joller i Ålborg, så har det været så som så med den daglig kontakt mellem Rasmus og sej- lerne. Jeg ved at det også har generet Rasmus, at han ikke har kunnet være mere synlig, men omstændig- hederne har bare ikke rigtig passet sammen.

Vi har gennem et stykke tid haft et ønske om, at klassetræneren for Europa Jollerne i Danmark skulle være mere synlig ved rangliste stævner og træningssamlinger, og da det som nævnt ikke rigtig passede sammen med de sejlads aktiviteter som Rasmus har været involveret i, så har vi samme besluttet at tidspunktet for at finde hans efterfølgende var kommet.

Jeg har haft fornøjelsen af at være holdleder ved to internationale stævner hvor Rasmus har været træner, og det har for mig været åbenlyst, at Rasmus har nydt stor respekt blandt sejlerne ved begge lejligheder. Blandt andet var Rasmus træner for pigerne ved JEM i Denia hvor vi desværre kun stillede med tre piger til start. Til gengæld blev de henholdsvis nummer et, to og tre!!!

Jeg vil derfor meget gerne benytte lejligheden til at sige tak til Rasmus for den indsats han har ydet, og jeg føler mig i øvrigt overbevidst om, at Rasmus også vil være at finde som træner i Europa Jolle regi i fremti- den.

Og så velkommen til Anette Viborg som bliver ny klassetræner for Europa jollerne. Anette Viborg er jo allerede et kendt ansigt i klassen. Anette lufter stadig Europa jollen med jævne mellem- rum, og flere af jer kender hende fra den daglige træning i Hor- sens og i forbindelse med nationale træningssamlinger. Anette vil i første omgang indgå i trænerteamet ved Garda, og derud- over vil hun også være tilstede ved de to kommende rangliste- stævner, og efter sommerferien træder Anette for alvor ind på scenen.

Bestyrelsen vil, i samarbejde med Anette, i den kommende periode udarbejde en ”jobbeskrivelse” for Anette, samt en beskrivelse af aktivitetsmålsætninger og arbejdsmodel for en klassetræner. Begge dele vil snarest blive lagt ud på nettet.

Med venlig hilsen, Michael Cholewa Formand for ECD.

10 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Opdatering af Europeclass klasseregler

Danmark har, på tre følgende IECU generalforsamlinger fremlagt forslag om at lovliggøre brugen af elektronisk kompas i klassen. På generalforsamlingen under Verdensmesterskabet i Vallensbæk 2023, blev

bottom of page